Photocopy Ricoh mới

Xem tất cả 4 kết quả

Máy Photocopy Màu Ricoh MP C5502

5.00 out of 5
1 review(s)
39,000,000  37,000,000 
Cấu hình: Sao chụp màu, In Mạng màu, Scan Màu Tốc độ in/copy: 55 bản/ phút Tốc độ Scan: 55 bản/ phút Sao chụp hai mặt: Có sẵn Khổ giấy: A5 – A3 Cổng kết nối: USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet...
5.00 out of 5
1 review(s)
39,000,000  37,000,000 

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 3055SP

5.00 out of 5
1 review(s)
Cấu hình: Sao chụp, In Mạng, Scan Màu Tốc độ in/copy: 30 bản/ phút Tốc độ Scan: 30 bản/ phút Sao chụp hai mặt: Có sẵn Khổ giấy: A5 – A3 Cổng kết nối: USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000...
5.00 out of 5
1 review(s)

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 3352

5.00 out of 5
1 review(s)
18,000,000  17,000,000 
Cấu hình: Sao chụp, In Mạng, Scan Màu Tốc độ in/copy: 33 bản/ phút Tốc độ Scan: 33 bản/ phút Sao chụp hai mặt: Có sẵn Khổ giấy: A5 – A3 Cổng kết nối: USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000...
5.00 out of 5
1 review(s)
18,000,000  17,000,000 

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 6053

5.00 out of 5
1 review(s)
420,000,000  400,000,000 
Cấu hình: Sao chụp, In Mạng, Scan Màu Tốc độ in/copy: 60 bản/ phút Tốc độ Scan: 60 bản/ phút Sao chụp hai mặt: Có sẵn Khổ giấy: A5 – A3 Cổng kết nối: USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000...
5.00 out of 5
1 review(s)
420,000,000  400,000,000